• česky
  • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage
Technologie > Multi - Vícevrstvé DPS > Kontrola a monitorování

Celý výrobní proces je monitorován měrovým střediskem. Jeho činnost vychází ze zásad zakotvených v ISO 9001. Certifikát jsme získali 29.10.2003. Středisko provádí kontroly a měření podle časového rozvrhu a zajišťuje pravidelnou údržbu lázní používaných ke zhotovení desek. Řeší a analyzuje příčiny vad a problémů vzniklých ve výrobě. Sleduje výskyt zmetků a zjišťuje jejich příčiny. O všech zjištěních a analýzách vede evidenci v našem sledovacím SW závad. Podle nastavení vyhledávacích parametrů je možno již za období 4 let vysledovat, zda se závada již vyskytla, jaké byly její příčiny a co bylo provedeno k její nápravě. Už se nemusíme rozpomínat na to, že tohle už tu bylo a nelze si vzpomenout na to co, se s tím dělalo.

Nedílnou součástí práce měrového střediska je ověřování faktických výsledků naší práce. Kromě nedestruktivních zkoušek, jako jsou optické kontroly a výsledky z elektrického testování, jsou velmi důležité zkoušky destruktivní. Zkouší se tak například pevnost laminování vícevrstvých desek. Vhodným nástrojem se deska načne a pak se zkouší, jakou silou a zda je vůbec možné desku roztrhnout. Dělící rovina má pak značnou vypovídací schopnost o průběhu laminace. Další destruktivní zkouškou je zkoušení přilnavosti galvanicky nanesených motivů - vodičů na základní měď. Deska se opakovaně ohýbá ve velkém úhlu. Pokud nepovolí  galvanická měď od základního plátování, je galvanický proces v pořádku.

Stav mědi v otvorech je nutno prověřit metalografickým výbrusem. Výpočet nakovení vychází z teoretických předpokladů, že vše dobře funguje. Výbrusem se zjistí, zda jsou teoretické předpoklady správné a v otvorech je opravdu 20 mikronů mědi. Zkušební výbrusy provádíme nejméně jednou týdne a vždy při vzniku nějakých problémů.

ZPĚT

 

 

Vady prokovů

Nyní ukážeme některé vady prokovů. U každého obrázku je uveden podrobnější popis.

ZPĚT

contentleft_bg_top