• česky
  • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage
Technologie > Multi - Vícevrstvé DPS > Příprava před laminací

Linka na předúpravu vnitřních vrstevNa vnitřní vrstvy se vyleptáním vytvoří vnitřní motiv vrstev IN1-IN2 a dalších. Správnost vytvoření motivu je kontrolována testerem.

Aby mohlo dojít k dokonalému spojení pryskyřicí nasycenému prepregu s měděným povrchem motivu vnitřních vrstev, prochází vnitřní vrstvy operací zvanou "černění". Na povrchu mědi vnitřních vrstev se vytváří tmavá vrstva oxidů, které zajišťuji lepší přilnutí mědi k pryskyřicí nasycenému substrátu - prepregu. Oxidovaná vrstva může mít sílu až 3 µm a pokud není kvalitně provedena, může mít vliv na životnost desky a její pozdější ztrátu správné funkce. Více o tomto problému je uvedeno v článku "Prokovení".

Čtyřvrstvé desky se skládají s prepregem a Cu folií ohledem na směr útku a osnovy. Jednotlivé pakety se od sebe oddělují triacetátovou folií a pak slisují.

Obdobně se skládají i vícevrstvé desky s tím rozdílem, že vnitřní vrstvy jsou registrovány na kolíky tak, aby motivy na těchto byly umístěny co nejpřesněji. Registrační otvory v deskách se vytváří již při vrtání polotovarů vnitřních vrstev. Kolíky mají rozdílné průměry a jsou umístěny excentricky tak, aby polotovary nebylo možno přehodit.

ZPĚT

contentleft_bg_top