• česky
  • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage
Technologie > Multi - Vícevrstvé DPS > Galvanický proces

Po zvodivění otvorů v desce plošného spoje v lince Shadow nebo Seleo se provádí galvanické prokovení otvorů mědí. V naší výrobě garantujeme pokovení vnitřku otvoru v síle 20 mikronů Cu. Nastavení pokovovacího proudu se provádí technolog výpočtem pomocí námi vyvinutého SW. Výpočet bere do úvahy poměr pokovovaných ploch motivu desky plošného spoje, nejmenší průměr pokovovaného otvoru a tloušťku desky. V zadání je také, že síla pokovení v otvoru musí být nejméně 20 mikronů.Výsledkem výpočtu je určení velikosti pokovovacího proudu a času pokovení. Aby bylo možno plynule regulovat proudy na přední a zadní stranu plošného spoje museli jsme vyvinout i vlastní galvanické zdroje.

Leptadlo, které je v leptačce,  je vysoce selektivní na měď a některé její slitiny. Aby byly ochráněny vnitřky pokovených otvorů, tak se na motiv plošného spoje galvanicky nanáší jiný kov. V našem případě používáme cín, nebo nikl a zlato. I galvanické proudy na nanášení kovových rezistů se určují obdobným výpočtem jako pro proud pro mědění.

V prvních vanách galvanické linky se otvory opět čistí a odmašťují. Jednou z lázní je zaleptání. To má zajistit odleptání povrchu mědi do hloubky cca 0.4 µm. Působí také na měď v otvorech vícevrstvých spojů. Pokud tato lázeň pracuje nesprávně, může vnitřní vrstvy odleptat natolik, že se přeruší vrstva zvodivění. Mezi zvodivělou pryskyřicí a odleptanou mědí vnitřní vrstvy může vzniknout i nepatrný prstýnek nevodivého povrchu. Otvor se pokoví z přední i zadní strany. V nejlepším případě nevede vůbec a elektrický tester tento spoj vyřadí. V horším případě mohou být obě poloviny otvoru propojeny můstkem. Ten tester nezjistí a můstek může být příčinou poruchy spoje až v provozu po proudovém zatížení.

Nedílnou součástí galvanického procesu je kvalitně pracující leptací zařízení. Leptací proces v naší leptačce je řízen počítačem. Při zadání výroby tohoto stroje jsme od výrobce leptadla zjistili časové závislosti rychlosti leptání na hlavních parametrech okamžitého stavu leptací lázně. Z těchto údajů jsme sestavili rovnici s proměnnými vstupními údaji a předali jsme ji staviteli leptačky firmě LAIF. Do konstrukce stroje byly zabudovány odpovídající snímače proměnných veličin. Podle naměřených hodnot a síly leptané mědi nastaví počítač rychlost dopravníku leptačky. Výsledkem je stále stejná a vysoká kvalita leptání. Počítač také řídí upravování parametrů leptací lázně na optimální hodnoty. Více podrobností o leptací lince LAIF.

ZPĚT

contentleft_bg_top