• česky
  • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage
Produkty > Šablony pro nanášení pájecích past

Od 9.2.2017 můžeme pro výrobu šablon použít dvě technologie - výrobu leptáním a řezáním laserem.

Šablony leptané

Na výrobu sítotiskových šablon pro nanášení pájecích past sítotiskem používáme bronzové folie složení CuSn6 o tloušťce 0,1 mm a 0,15 mm o rozměru 300x480 mm. 
Na folii vytváříme motiv pájecích ploch z dat Gerber vygenerovaných z motivu plošného spoje. Pokud není zákazníkem požadováno jinak, tyto plošky zmenšujeme o 0,075 mm z každé strany (celkem o 0,15 mm). Plochy k leptání mohou být i zadány zákazníkem ve zvláštní vrstvě, která se pak již neupravuje. Po nanesení fotorezistu a vytvoření motivu je folie galvanicky pocínována a následně odleptána. Standardně je cín stripován, ale na přání zákazníka je možno nechat folii i v cínovém provedení.

 

ZPĚT

Šablony řezané laserem

Šablony se vyřezávají z nerezového ocelového plechu označeného SUS 304 laserovým paprskem. Je jím možné zpracovávat plechy od síly 20 do 1000 mikronů. Na skladě máme plechy síly 80,100,120,130,150,a 200 mikronů. Jiné síly materiálu by bylo potřeba objednat. Základní formát plechu je 350 x 610 mm, který je určen pro výrobu standartních šablon Uniprint o rozměru 300 x 480 mm. Další objednaný rozměr plechu je 450 x 610 mm ze kterého je možno vyříznout šablonu o rozměru 350 x 600 mm.   Menší šablony se panelizují do formátu celého plechu a pak se vyřezávají najednou.

Základní cena šablony vychází z rozměru šablony Uniprint 300 x 480 mm. Její cena je 2160 Kč/kus.
Ceny menších šablon se stanoví z jejich plochy - 150 Kč/dm2 . Nejmenší účtovaná cena je za plochu 2 dm2.
Cena šablony s oříznutou plochou větší než je plocha šablony Uniprint je 2300 Kč/kus.

Při řezání samostatné šablony (bez dodávky DPS) přičítáme k ceně technickou přípravu výroby 500 Kč/kus.

 

Technické požadavky pro výrobu laserem pálených laserem.

Šablony se generují z dat Gerber274-X, DXF/DWG, Postcript

Šablona musí obsahovat obrys, podle kterého bude vyřezána. U šablony objednané jako UNIPRINT můžeme obrys doplnit včetně otvorů pro upevnění šablony do tiskového stroje a motiv bude do této plochy vystředěn.

Musí být zadána síla materiálu šablony. Volba síly se řídí podle zásad navrhování šablon s ohledem na jemnost motivu a druhu použité pasty.

Navržené plošky u řezané šablony neupravujeme. Na šablonu budou přeneseny v poměru 1:1 z datové předlohy. Vycházíme  z předpokladu, že technik, který šablonu navrhuje má přesnou znalost požadavků potřeb osazovny a proto do výsledků jeho práce nezasahujeme. Vyplatí se dodržet souhlasnou šíři pájecích ploch podle datasheetu (dokumentace) vývodů dané součástky. To výrazně usnadní následné postupy při osazování DPS.

Šablona musí mít jasně označenu nezáměnným znakem stranu tahu těrky na šabloně. To platí bez ohledu na stav, zda je šablona navrhována k použití na osazování strany TOP, nebo na osazování strany BOTT desky plošného spoje. Stroj pracuje s daty generovanými ze strany pohybu těrky. To je velmi důležité si uvědomit a správně data poslat. Laser si data ozrcadlí a řeže je ze strany desky. Při řezání se tvar řezu směrem od trysky stroje mírně zužuje (cca o 7 mi). Hotová šablona se pro potřeby tisku obrátí a tak se pak otvory ze strany těrky směrem k desce rozšiřují.

Laserem lze i popisovat. Při popisu paprsek plech nepropálí, ale pouze gravíruje. Šíře paprsku je 30 mi a tak vygravírování popisu trvá déle, než kdyby byl text vyříznut. Pokud objednáváte popis, tak musíte uvést ze které strany má být proveden. V případě, že chcete nápis provést ze strany těrky, musí se šablona po vyřezání motivu z důvodu provedení nápisu na druhé straně  ve stroji obrátit. A to je o penězích.

Rozměry vyříznutých fleší a síla použité šablony velmi ovlivňují kvalitu pájení a mají velký vliv na případní vícepráce při opravách zkratovaných vývodů součástek. V tomto případě platí, že méně bývá více. Při návrhu je potřeba věnovat pozornost hlavně šíři otvorů. U řezané šablony není vhodné zmenšení všech otvorů o 150 mi v celé ploše jako u šablony leptané. Je dobré si uvědomit, že u řezané šablony - co je v datech, to je vyříznuto do plechu. Na data zýkazníka se nesahá.

Náš stroj se jmenuje G 6080 a dodala nám jej firma LPKF.

ZPĚT

contentleft_bg_top