• česky
  • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage
Technologie > Pájení bez olova > Celoplošné galvanické zlacení

Metoda celoplošného galvanického zlacení má již značnou historii. V počátcích výroby plošných spojů, kdy nebyla k dispozici selektivní alkalická leptadla se používala leptadla na bázi kyseliny chlorovodíkové. Té však neodolával ani kovový cínový rezist. Vyvrtaná deska se prokovila celá, pak se tekutým rezistem (SR9) vytvořil motiv drah spojů a zalily otvory. Deska se pak vyleptala a bylo hotovo. Používaná leptadla byla velmi levná a někteří výrobci požívají tuto metodu do dnešní doby. V té době se takto, jako například v ZPA Nový Bor, vyráběly i desky 32 vrstvé. Rostly však nároky na přesnost motivů a jemnost spojů a tak se u náročnějších aplikací začalo používat galvanicky nanesené zlato ve vrstvě, která odolala i kyselému leptadlu. S příchodem alkalických leptadel, kterým odolává cínový rezist, však ztratila tato metoda na  významu.
V době, kdy se začalo hovořit o náhradě olovnaté pájky bezolovnatou a zároveň rostly požadavky na rovnost pájecích ploch jsme začali přemýšlet čím nahradit klasický hal. Vzorem nám byly desky plošných spojů výrobců z východní Asie.  Proč jsou například desky do PC, takové spotřební zboží, vyráběny ve zlatě? Ve spolupráci s tehdejší firmou M.A.G. Jablonec (dnes Atotech a.s.) s Ing. Jiřím Houfkem jsme hledali důvody takové „nákladné výroby" a možnost výroby těchto plošných spojů v našich podmínkách.  První pokusné výrobky jsme vyráběli v Bižuterii Jablonec.
Po provedených zkouškách jsme zjistili, že výroba je finančně stejně náročná jako halování. Ale hlavně, vůbec odstraňuje hal z výrobního procesu. Dává opakovatelné výsledky ve stálé kvalitě s naprosto rovným povrchem. Zkoušku na skladovatelnost jsme provedli ve vlastních podmínkách při povodni v roce 2002. Naše expedice je v přízemí budovy. Když voda opadla, byly všechny vyrobené desky zatopeny.  Halované zčernaly a musely se znova vyrobit, nebo alespoň ohalovat. Zlaté jsme jen opláchli a byly jako nové.
Jedinou nevýhodou je značná finanční náročnost při nasazování lázní.  Výrobní postup je obdobný jako u klasických desek. Po zvodivění otvorů se fotorezistem vytvoří motiv spoje. Deska se pak prokoví mědí a místo kovového rezistu z cínu se vytvoří leptací kovový rezist 8µ niklu s nánosem zlata. Motiv se pak normálně odleptá a deska může jít na mezioperační kontrolu a masku.
Desky v provedení celoplošného galvanického zlacení mají neomezenou skladovatelnost, naprostou rovinnost pájecích ploch a vyšší estetickou hodnotu. Umožňují opakované pájení. Lze je použít na velmi jemné pájecí body, jako například BGA pouzdra.
Naše firma je nabízí našim zákazníkům za ceny nižší, než desky halované.

 

ZPĚT

contentleft_bg_top