• česky
  • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage
O společnosti > GDPR - Ochrana osobních údajů

 

Vážená paní, vážený pane

v souladu s účinností Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (tzv. „GDPR“) si Vás dovolujeme informovat, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji ve smyslu tohoto nařízení. Informace naleznete na webové stránce osobní údaje. Jakožto správci i zpracovatelé osobních údajů si uvědomujeme důležitost těchto dat a respektujeme Vaše soukromí. Bezpečnost dat našich zákazníků je jedním z hlavních cílů našeho podnikání, proto je zpracováváme podle nejpřísnějších bezpečnostních standardů a neustále hledáme cesty, jak prostřednictvím nejmodernějších technologií tyto standardy zvyšovat.

Rádi bychom Vás též informovali, že dochází také ke změně Všeobecných obchodních podmínek. Do nich jsme doplnili Článek 11.8 Ochrana osobních údajů. Aktuální verzi Všeobecných obchodních podmínek naleznete v obchodních podmínkách.

Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tuto námitku vznesete, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Vaši námitku můžete vznést formou e-mailu na adrese printed@printed.cz

 S pozdravem

Printed spol. s r.o.

 

ZPĚT

contentleft_bg_top