• česky
  • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage
Technologie > Multi - Vícevrstvé DPS > Formátování přířezů

Pokud není výslovně předepsáno zákazníkem jinak, tak se všechny laminované desky formátují frézováním. Frézovací nástroj uzavře hranu plošného spoje a desky jsou tak ošetřeny proti nasákavosti. Z tohoto důvodu nedoporučujeme ani drážkování přířezů. Při návrhu desky je potřeba pamatovat i na to, aby vnitřní vrstvy nezasahovaly až na frézovaný okraj, nebo otvor spoje. Při frézování by mohlo dojít ke zkratování vrstev.   Frézovat mohou všechny naše stroje, ale v převážné míře se frézování provádí na dvouvřetenovém stroji LENZ. Tuto frézu jsme vybavili kamerovým zaměřováním. Tak se stala předchůdcem vrtačky Schmoll, ale bez potřebné automatiky provozu.

ZPĚT

contentleft_bg_top