• česky
  • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage
O společnosti > Novinky > Přímé kreslení motivu - EIE Direct Imaging system EDI 500

Přímé kreslení motivu - EIE Direct Imaging system EDI 500

EDI 500 Series.

Přání mít stroj, který vytváří velmi přesně motiv vodivých cest plošného spoje je hodně dlouhé. Impuls pro kroky vedoucí až k nákupu tohoto stroje dal náš zákazník a přítel pan Ing. Daniel Valuch, PhD z výzkumného komplexu Cern. Zadávacím podmínkám pro výběr nejvíce vyhovovala nabídka stroje firmy First EIE SA. Stroj je v provozu od 27. dubna a zatím se líbí. Jeho vlastnosti uvidíte na propagačním materiálu firmy. Zjišťujeme co dovede a vypadá to tak, že propagace moc nepřehání. EDI nasvítí cca 70 - 100 stran desek za hodinu. Zručná "světluška" je rychlejší, svítí najednou více desek. EDI bude využíván na svícení kusové, nebo malosériové výroby a série přesných desek.  Stroj nepotřebuje filmy. Pokud k osvitu kusové zakázky přičteme čas potřebný k přípravě a zhotovení filmových předloh, tak je osvit jedné desky na EDI během 1,5 minuty mnohonásobně rychlejší. Rozhodnout o svícení vícekusové série závisí na požadované přesnosti. Jednoduché desky je rychlejší svítit klasicky, desky s vyšší přesností jsou rychlejší ve stroji. Ale jeho hlavní využití je na výrobu vícevrstvých desek. Přesná registrace osvitu stran vnitřních vrstev a korekce rozměrů stran TOP a BOTT po slisování.

Příprava dat pro EDI je velmi jednoduchá. Stroj pracuje s geber daty exportovanými z CAM350.
Zaměří  se na každý výrobní panel, není potřeba používat předepsané normované formáty.
Má malou spotřebu energie a malé zástavbové rozměry.
Nepotřebuje další pomocné stroje, jako přídavné chladiče a nemá nároky na klimatizaci.
Zdrojem světla je UV zářič o stejné vlnové délce jako má lampa v osvitovém zařízení. Klasický osvit a EDI se tak plně doplňují v použití rezistu i vyvolání.
Velmi snadná výroba šablon, EDI umí nakreslit a registrovat obě strany i na nevrtanou desku.

Dosud jsme neměli možnost všechno vyzkoušet, časem uvidíme, zda nám současná spokojenost vydrží. Více informací.

 

ZPĚT

contentleft_bg_top