• česky
  • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage
Tipy > Nezáměnný znak

U zpracování Vašich podkladů jasně platí to, že když je něco možné přehodit, tak se to určitě přehodí. Nepomůže ani to, že je vše správně vygenerováno a soubory mají správné názvy TOP, BOTT a ostatní náležitosti. Filmy pak dostane "světluška" a podle předchozí věty je schopna motivy na desce nasvítit obráceně. V naší firmě se do technologických okrajů doplňují čitelné nápisy, jasně označující strany a kam má přijít potisk. I ten bývá bez nápisů a tak je jej také možno přehodit. Ale i příprava dat si někdy není jistá a stranu TOP určuje podle toho, zda na ni pasuje potisk, nebo se i zákazníka ptá, posílají se kontrolní tisky a stejně se stane, že se dva lidé nedomluví a deska je vyrobena zrcadlově. Nejednodušší je do motivu alespoň jedné strany napsat čitelný, nezáměnný, alfanumerický znak. Pokud je z hlediska konstrukce vícevrsté desky nutno zachovat pořadí vnitřních vrstev nezapomeňte je očíslovat z pohledu od strany TOP směrem ke straně BO.

Zpět

 

contentleft_bg_top