• česky
  • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage
Tipy > Formátování na konečný tvar

Drážkování se provádí kotoučovou frézou a V drážka má určité rozměry. I když je pojezd drážkovačky číslicově řízený, tak je nutno pamatovat i na určitou nepřesnost při upnutí desky do stroje a ukončit motiv nejblíže 0,5 mm od okraje desky. 
Fréza dokáže dodržet finální rozměr desky v tolerancích lepších jak +/- 0,2 mm. Ale nedá se zajistit, že tato tolerance bude dodržena i vůči motivu. Toleranci 0.2mm vyčerpáme již při založení přířezů do stroje na zakládací otvory.  Úplně přesně se dá fréza zaměřit pouze na optické značky v motivu ve vrtačce Schmoll, ale ne při obyčejném frézování. Proto na tyto tolerance pamatujte a i u frézovaných desek dbejte na to, aby motiv byl od kraje vzdálen alespoň 0,25 mm.
Finální formátování na optických nůžkách se již v naší firmě nepoužívá.

Zpět

 

contentleft_bg_top