• česky
  • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage
Tipy > Clonky se smíšenými rozměry

Pokud exportujete clonky v palcové soustavě a v nich je jedna nebo více clonek v metrické soustavě vzniká opět problém. Při zobrazení je rozměr metrické clonky vykreslen jako clonka palcová a 1 mm se zobrazí jako 1 inch. Tak tenká čára není vůbec vidět a přesto s ní může být nakreslen důležitý vodič. Po výrobě na desce není.

Zpět

contentleft_bg_top