• česky
  • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage
Tipy > Clonky s nulovým rozměrem

Nulová clonka se při vykreslení motivu na obrazovce počítače nezobrazuje. Ale fotoploter její existenci registruje a přiřadí jí nějakou reálnou hodnotu. Na filmu vzniknou zkraty. Závada se zjistí až při elektrickém testování. Přesto, že provádíme kontrolu dat, může se stát, že se deska vyrobí vadně.

Zpět

contentleft_bg_top