• česky
  • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage

 

 

12. Závěr

 

 

 

Technické podmínky výroby vychází z letitých zkušeností s výrobou plošných spojů a spolupráce se zákazníky. Najít správné řešení výrobního postupu je věcí výrobce podle jeho znalostí, schopností a strojního vybavení. Výrobu lze normovat, kontrolovat a stanovit přesné technologické postupy.

Neexistuje však jednotná norma na formu zadávacích podkladů, které předává zákazník výrobci. Přitom má téměř každý zákazník osobitý rukopis a co jeden považuje za standart, druhý za mimořádnost.  Umíme převádět data  ze běžných všech návrhových systémů, v tom není problém. Ale každý převod je vlastně zásah do dat zákazníka. A stačí jedna clonka vygenerovaná v jiných jednotkách než ostatní a na filmu může zmizet celý vodič, nebo naopak vznikne zkrat, který může vypadat jako, že do motivu patří. Co na desce je, nebo není v pořádku ví jen konstruktér desky.
Samostatnou kapitolou je převod z návrhového systému EAGLE. Nejen, že ho existuje značné množství verzí, ale pro nás generováni dat z EAGLE představuje dost velké riziko. Například zákazník ve vyšší verzi provede úpravu návrhu vytvořeném ve verzi nižší a pošle nám data v souboru *.brd. My tento soubor otevřeme verzí nižší a zobrazené úpravy z vyšší verze nevidíme. A zmetek je na světě. Je nutné v textovém souboru nazvat návrhový systém.
Problém je s potisky. EAGLE je generuje automaticky, ale chce ho zákazník? Pokud není výslovně objednán, tak potisk neděláme. A přesto se najdou zákazníci, kteří považují to co je v datech EAGLE za zadání a zlobí se, že potisk nebyl proveden. To platí i obráceně,
Dalším problémem jsou zákaznické vrstvy vysokých čísel s důležitým údaji pro výrobce. Pokud příprava výroby nezobrazí všechny vrstvy, tak jejich význam nemusí ani zaregistrovat a je z toho opět vadný výrobek.
Ono se v každém návrhovém systému najde specifikum, které je potřeba pohlídat.
Výroba se zrychluje a i příprava dat pracuje v určitém časovém režimu. V práci ji pomáhají různé pomocné SW a makra v CAM 350 v9.51 a příprava u dobře navržené desky trvá třeba jen 15 minut. Ale automatické zpracování nepochopí všechny zákaznické zvyklosti a prostě je vynechá.  
Proto máme daleko raději data zaslaná zákazníkem ve formátu GERBER 274X. Zde není co řešit. Je velmi důležité při zadání zvážit i to, zda zadání bude správně pochopeno.

Naopak velmi rádi spolupracujeme se zákazníky při výrobě nestandardních plošných spojů. Nejvíce nám přinesla spolupráce s výzkumným střediskem v Cernu. Velmi zajímavá byla výroba desek s 26ti vrstvami. Jednalo se o měřící transformátorky a museli jsme pro jejich výrobu vymyslet celý netradiční výrobní postup. Naučili jsme se vyrábět vícevrstvé desky s řízenou impedancí. Museli jsme si osvojit práci s VF substráty s přesně stanovou sílou pokovení mědí a galvanickým zlatem. Vyráběli jsme pro Cern desky na hliníkovém chladiči, včetně výroby nosné podložky. Zhotovovali jsme čtyřvrstvé desky s přesně stanoveným odporem vodičů pro snímání zátěže. Přitom jsme byli hodnoceni lépe než pracoviště na výrobu plošných spojů v samotném vývojovém středisku v Cernu.
V současné době využíváme všech nabytých zkušeností pro výrobu desek našim zákazníkům.

Technické podmínky výroby firmy PRINTED s.r.o. by měly pomoci především ke zlepšení kontaktu mezi námi jako výrobcem a  zákazníkem. Nejde jen o to, co se umí, ale hlavně o to aby vše bylo správně pochopeno a bylo také vyrobeno ke spokojenosti zadavatele.

Za P R I N T E D s.r.o. zpracoval:

Šimka Jaromír - jednatel společnosti

V Mělníce dne: 10.9.2008

Edit: 5.4.2013

 

 

 

ZPĚT

contentleft_bg_top