• česky
  • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage

1. Úvod

Technické podmínky výroby desek plošných spojů (dále jen DPS) firmy PRINTED s.r.o. obsahují základní informace o výrobě a technických parametrech, kontrole, způsobu zadávání výroby DPS a obchodních podmínkách. Udávají souhrn podmínek pro konstrukci plošného spoje z hlediska výrobních možností a praktických zkušeností z výrobního postupu. Respektování technických podmínek je předpokladem pro zajištění kvality finálního výrobku. Při tvorbě tohoto dokumentu jsme vycházeli z obdobných dokumentů jiných výrobců DPS, z vlastních podkladů sledování jakosti výroby a technických informací výrobců vstupních materiálů.

 

1.1 Odkazy

V tomto dokumentu jsou použity materiály z technických podmínek výrobců:

ISOLA - technické informace

DuPont - elektrotechnické materiály

PRINTED s.r.o. - Podklady sledování jakosti

Tento dokument je možno si stáhnout na své PC

ZPĚT

contentleft_bg_top