• česky
  • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
Technologie > Osazování

Osazování desek plošných spojů

Firma Printed s.r.o. nabízí zákazníkům službu ručního a strojového osazování desek plošných spojů.
Ruční a strojní osazování malých serií provádíme přímo v naší firmě. Osazení větších zakázek zajišťujeme ve spolupráci s externí osazovnou.
Výběr vhodného způsobu osazování závisí na množství osazovaných desek a jejich složitosti z hlediska počtu a umístění součástek.
Naše strojní vybavení je určeno pro osazování prototypů již od jednoho kusu. Požadavek na osazení je vhodné dojednat již při zadání výroby plošného spoje. Především je nutné rychle zajistit potřebné součástky. Zákazník si je může dodat, nebo podle jeho podkladů provedeme objednání a nákup součástek sami. Po zajištění všeho potřebného materiálu provedeme osazení do tří dnů. V rámci osazování si zhotovíme potřebné šablony pro nanášení past. Správnost osazení je kontrolována AOI osazených plošných spojů.
Pokud si objednáte osazení většího množství desek, zajistíme jej u firmy s odpovídajícím strojním vybavením, se kterou máme dobré zkušenosti i po stránce kvality. Dodávka osazeného zboží u externího dodavatele je namátkově podrobena kontrole bezchybnosti montáže testem na AOI

Cenovou nabídku Vám zpracujeme na základě Vašich technických podkladů - rozpisky součástek, osazovacího plánu DPS, layoutu DPS. Akceptujeme i soubory typu SCH a BRD z široce rozšířeného návrhového software EAGLE od společnosti CADSOFT. Na vaši poptávku vám okamžitě sdělíme cenu plošných spojů, osazení a výroby šablony. Bez objednávky však neposkytujeme podrobné informace o ceně materiálu, tu stejně nemůžeme ovlivnit. Čas ztracený zjišťováním podrobných cen pak chybí našim pracovníkům v možnosti rychle realizovat řádně objednanou zakázku. Proto podrobnou cenu vyhledáme pouze u objednaných zakázek a sdělíme před nákupem součástek. Vaše zakázka bude ve výrobě upřednostněna, pokud můžete potřebný materiál k osazení dodat v průběhu výroby plošného spoje. Po vyrobení, může být plošný spoj druhého dne bez čekání na součástky osazen a odeslán. Pracoviště jsme zřídili pro osazování desek a to musí dělat především. Hledání cen komponentů nezávazným poptávkám, je velký přepych, který si nemůžeme dovolit.

Cenovou nabídku můžeme vypracovat rychle a přesně jen tehdy, jsou-li jednoznačně specifikovány důležité parametry použitých elektronických součástek. Chybějící parametry vedou k nejednoznačnostem, mohou ohrozit vyrobitelnost nebo funkčnost finální DPS. Viz vzor rozpisky elektronických součástek. Informaci o cenách za osazení vám poskytne ceník osazování. Ceny vychází z ideálního stavu zadání výrobní dokumentace. Pokud je potřeba něco hledat a případně "domýšlet", tak to zdržuje práci celého kolektivu. Dodejte nám všechna potřebná data a budete mít i cenu podle ceníku.

Přístavba dílny pro osazování desek a její vybavení.


Ve fotogalerii naleznete několik obrázků výrobních zařízení.

 

 

 

ZPĚT

contentleft_bg_top