• česky
 • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz

11. Obchodní podmínky

Obchodní trend naší společnosti směruje k získání okruhu stalých obchodních partnerů dodávkami kvalitních výrobků a nadstandardními službami. Máme zájem na zkrácení vývojových časů výrobků našich zákazníků před zahájením sériové výroby, a proto pro jejich potřeby zhotovujeme vývojové DPS v nejkratším čase, archivujeme a udržujeme dokumentaci, dodržujeme sjednané termíny. Snažíme se o snížení nákladů za vývojové práce našich zákazníků. Vzorky na přání vyrobíme v expresním termínu a účtujeme podle ceníku, ale pokud pak následuje objednávka sériové výroby odečítají se expresní příplatky za zhotovení vzorku z první faktury série. Netajíme se s naší cenovou politikou a na našich www.printed.cz je uveřejněn náš on-line ceník.

11.1 Objednací podmínky

Výroba DPS se zadává písemnou formou na objednávce doporučené osobně v naší provozovně v pracovní době od 7.30 do 17.30 hod. E-mailem printed@printed.cz, pomocí našeho elektronického obchodu http://www.printed.cz/shop/index.php,  poštou nebo faxem nepřetržitě. Objednávku lze zadat na delší období a dojednat průběžné plnění k určitým datům. Objednávka musí obsahovat:

 • Všechna potřebná technická data pro výrobu DPS.
 • Potřebné zákaznické daňové a účetní údaje.
 • Přesnou adresu a telefonické spojení na zákazníka, popřípadě e-mail .
 • Návrh dodací lhůty. Závazný dodací termín výroby je nutno dojednat a dodací lhůtou se rozumí dokončení zakázky v provozovně Mělník do 17. hodiny sjednaného dne. Zakázku je možno vyzvednout osobně, nebo je po této hodině předána k doručení dopravci.
 • Odběratelům nabízíme bezplatné archivování dokumentace a její obnovu. Tento postup zjednodušuje objednávání na faxové zaslání objednávky. Dokumentace zhotovená v naší firmě je archivována v datové formě vždy.


11.2 Dodací lhůty

Základní dodací lhůta činí  2 týdny. Na objednávku lze zhotovit určité množství výrobků v expresních termínech a sice:

 • do 24 hodin jednostranné DPS a oboustranné DPS
 • do 3 pracovních dní všechny druhy DPS

Po přjetí zakázky je zkontrolována dokumentace a vypracována a odeslána cenová nabídka. Uvedené termíny počínají od potvrzení písemné cenové nabídky zákazníkem. Výše expresních příplatků je počítána podle ceníku. Na výrobky s delší dodací lhůtou poskytujeme slevu.

11.3 Expedice

Dohotovené výrobky jsou připraveny k expedici v provozovně Mělník od 17. hodiny dne dojednaného termínu dokončení zakázky. Při objednávání lze dohodnout zaslání DPS poštou.  Po dohodě lze objednat i jiný způsob dopravy. Způsob balení a podmínky přepravy jsou uvedeny v kapitole 5.7.

11.4 Platební podmínky

Základní platební podmínky jsou prováděny platebním příkazem na č. účtu uvedeném na faktuře. U nových zákazníků nebo s platbou v prodlení a u zakázek do 10 tisíc Kč však upřednostňujeme platbu v hotovosti či dobírkou. Stálým zákazníkům umožňujeme i nestandardní termíny splatnosti faktur.

11.5 Reklamační řád

Snahou našeho celého pracovního týmu je, aby nebylo reklamací. Prohlédněte si laskavě soubor informací o připouštěných tolerancí našich výrobků. Pokud Vám připouštěné tolerance nevyhovují, je možno zadat jiné parametry, které budou dále platit v našem obchodním styku. V případě, že Vašim požadavkům nebudeme schopni vyhovět a jste nuceni na svých parametrech trvat, můžeme Vám doporučit jiného výrobce. Pokud obdržíte z naší produkce DPS, které neodpovídají dojednaným parametrům a dávají snížením funkčnosti nárok na reklamaci, provedeme opravu nebo zhotovení nových výrobků a to zásadně v expresním termínu. Reklamované zboží však požadujeme vždy zpět z důvodu analýzy reklamovaných závad a provedení náprav ve výrobě. Jsme vděční za podané poznatky, připomínky a náměty ke zlepšení kvality našich výrobků, ke kterým dospějete při zpracování našich DPS.

11.6 Reklamační podmínky

Na vyrobené DPS poskytujeme záruku po dobu 6-ti měsíců ode dne vyskladnění z naší provozovny. Záruku nelze uplatnit na vady:

 • Vzniklé při výrobě DPS z vadné dodané dokumentace. 
 • Vzniklé nesprávným zadáním objednávky a nezkontrolováním cenové nabídky podle níž se provádí výroba. 
 • Vzniklé vadným skladováním a vlastní přepravou zákazníka.
 • V pájitelnosti DPS při povrchové úpravě galvanického cínu. Toto provedení slouží ke krátkodobému zpracování vzorkového množství a DPS nelze dlouhodobě skladovat.
 • Vzniklé neodborným pájením DPS.

U DPS opticky kontrolovaných se rozsah záruky vztahuje pouze na samotnou desku plošného spoje bez více nákladů, které vzniknou zákazníkovi dalšími operacemi.

11.7 Přejímka dodávky u odběratele

Dodávka může obsahovat jen bezvadné kusy DPS podle plného rozsahu programu kusové zkoušky. Kontrola dodávky u odběratele může být provedena kdykoliv v průběhu 6-ti měsíční záruční lhůty. Pokud jsou v dodávce zjištěny vadné kusy podle reklamačního řádu do 10% objednaného množství, je zákazník oprávněn vrátit vadné kusy a požadovat jejich výměnu. Při vyšším množství vadných kusů nad 10% může vrátit celou dodávku. Přejímkou se rozuní zkontrolování parametrů desky podle zadání objednávky.
Firma PRINTED s.r.o. omezeně odpovídá za škodu vzniklou zákazníkovi osazením vadných výrobků. Tuto odpovědnost lze uplatnit pouze v případě, že  vady na deskách nebylo možno zjistit vstupní kontrolou u zákazníka.

ZPĚT

contentleft_bg_top