• česky
  • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage
Technologie > Technické podmínky výroby DPS > Klasifikace DPS do obchodních skupin

4. Klasifikace DPS do obchodních skupin

Desky plošných spojů klasifikujeme podle náročnosti výroby do dvou obchodních skupin.

Základní provedení:

U standardního provedení v základním plátování Cu 35 µm by měl být elektrický motiv tvořen vodiči síly nejméně 0,20 mm, pro texty lze použít 0,25 m, pájecí plošky by měly být zvětšeny alespoň o 0,60 mm proti zadanému průměru (obr. č. 24). Motiv by neměl být méně než 1,00 mm od okraje DPS. Drážkovaná hrana by neměla ani krajem protínat měděnou plochu, tenký vodič by neměl být veden pouze na izolační vzdálenost od velkých ploch mědi (obr. č. 2). Izolační mezera, pokud zatížení motivu nepředepisuje jinak, by měla být alespoň 0,30 mm. Předepsané vrtání větší jak 0,5 mm.

Provedení se zvýšenými nároky:

Základním měřítkem je použití šíře vodičů a mezer pod 0,2 mm, předepsané vrtání pod 0.5 mm, utopené a slepé otvory. Toto provedení zvyšuje cenu plošného spoje a je zapracováno do našeho ceníku: http://www.printed.cz/shop/index.php.

ZPĚT

contentleft_bg_top