• česky
  • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage
Technologie > Osazování > KAYO L6

 

Ve třetím čtvrtletí roku 2020 jsme chtěli rozšířit kapacitu osazovny a tak jsem hledal vhodný a levný osazovaní automat. Nekrásnější nabízí firma PBT z Rožnova pod názvem FOX se dvěma, nebo čtyřmi pipetami. Před pokládáním součástek si sám nanáší pájecí pastu a hned součástky pokládá. Pro menší provozy ideální stroj, až na tu cenu.
Pak jsem poptal firmu Norte pana Ing, Šebestu. Na českém trhu zastupuje firmu Novastar z USA. Jeho cenová nabídka  automatu s jednou pipetou byla více jak poloviční proti automatu FOX.
Také jsem zkusil oslovit firmu P2J od které máme starší automat P20. Pan Růžička mi nabídl automat se 4 pipetami, KAYIO L4, zase za poloviční cenu než od firmy Novastar. Byl by dovážen z „Francie“.

Tak jsem oslovil přítele, pana Martina,  s obchodními vazbami na Čínu a ten mi stroj poptal přímo u výrobce a nabídle stroj se šesti pipetami KAYOL6. A zase za poloviční cenu, než stejný stroj dovážený z Francie. Dokázal Automat KAYO L6  také dodat do jednoho měsíce.
K automatu byly jen poměrně jednoduchá dokumentace, psaná čínskou angličtinou. Obsluha stroje je však natolik snadná, že jsme stroj pochopili i z tohoto manuálu. Nechci tvrdit, že je stavěný na vysokou produkci. Ale šest pipet umožňuje využití sázecí hlavy i na všechny velikosti součástek najednou. Můžete si dovolit nechat jednu pipetu na velké součástky a jednu na nejmenší a čtyřmi osazovat.

Stroj je v provozu od prosince 2020 a zatím nemáme dost zkušeností k tomu,  abychom vyslovili nějaký názor. Zatím se je  nepříjemné zdržování práce stroje při zápisu nové práce. Tento problém v plynulém využití techniky se budeme snažit odstranit úpravami strojního SW vlastními silami. Pak ho nabídneme do Číny. Mohli by spojit jejich cenu a naše vyladění obsluhy do jednoho obchodně úspěšného produktu.

 

ZPĚT

contentleft_bg_top