• česky
  • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage
Technologie > Technické podmínky výroby DPS > Čtyřvrstvé a vícevrstvé spoje

9. Čtyřvrstvé, šestivrstvé a osmivrstvé desky plošných spojů

Standardní provedení čtyřvrstvých, šestivrstvých až dvanáctivrstvých desek plošných spojů:

• materiál vnitřní vrstvy: V základním provedení se pro tvorbu nosné podložky čtyřvrstvých desek používá oboustranná deska FR4 tl. 1.0 mm, plátováná 18/18 µm, nebo 35/35 µm.
Šestivrstvá deska je v základu tvořena laminací prepregem v síle cca 200 µm dvou oboustranných desek síly 0.4 mm, plátovaných 18/18 µm, nebo 35/35 µm. K tomuto jádru jsou přilaminovány materály vnějších vrstev. Síla laminace je cca 200 µm z každé strany. Výsledná tloušťka podložky je 1.5 mm. Tolerance výsledné síly plošného spoje je +/-0.1 mm.
Konstrukce osmivrstvých desek vychází především z požadavků na zhotovení slepých, nebo utopených prokovených otvorů.  Základní provedení vychází ze slaminování tří vnitřních oboustranných desek tloušťky 0.2 mm vrstvami prepregu o síle 0.2 mm a přilaminování měděných folií tloušťky 18, nebo 35 µm. Na těchto foliích pak vzniká vrstva TOP a BOTT plošného spoje. Výsledná síla plošného spoje je 1.50 mm.
Obdobné provedení mají desky deseti a dvanáctivrstvé.  
Jinou skladbu vnitřních vrstev i výslednou tloušťku nosné podložky lze předepsat při objednávce. 
Vyráběli jsme i specielní desky o 26 vrstvách pro CERN.

  • Materiál vnějších vrstev: měděná folie síly 18 µm, nebo síly 35µm.   
    Vnější vrstvy, galvanické procesy při výrobním zpracování a povrchová úprava žárovým cínem se mohou projevit zesílením plošného spoje ve vodivých cestách až o 100 µm z každé strany nad předepsanou sílu nosné podložky. 
  • Vrtaná dle vrtacích dat a s prokovenými nebo slepými, nebo utopenými otvory
  • Nepájivá maska zhotovená fotoprocesem
  • V galvanickém cínu
  • Halovaná Cn100C pájkou - nedoporučujeme zdůvodu zbytečného tepelného namáhání.
  • V povrchové úpravě galvanický nikl a galvanické zlato
  • Ošetřená metodou OSP

Maximální rozměr:

380 x 400mm v galvanickém cínu

300 x 400mm nepájivá maska HAL

300 x 400mm galvanicky zlacená

300 x 400mm OSP

Standardní výrobní podklady:

• formát dat GERBER s kontrolními tisky. Pořadí jednotlivých vrstev desky musí být jednoznačně defiováno nezáměnými popisy

• pozitivní filmové předlohy motivů, nepájivé masky a potisku. I při dodání filmů vyžadujeme dodání podkladů v datové formě pro výpočet výrobního procesu.

• vrtací data formátu EXCELLON. Slepé, nebo utopené otvory musí být přesně definovány samostatnými vrtacími daty s jasným zadáním mezi které vrstvy se mají zhotovit.

• zadání rozměru DPS, popřípadě výkres frézování. Jiná provedení a zadání jsou předmětem dojednání při objednávce DPS.

ZPĚT

contentleft_bg_top