• česky
  • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
O společnosti > Novinky > Sledování zakázek v průběhu výroby

Sledování zakázek v průběhu výroby

Vážení zákazníci, rozšířili jsme pro Vás náš ceník o možnost si zjistit stav průběhu výroby Vaší zakázky.

Pro zákazníky, kteří naše elektronické objednávání používají, je seznámení s novou funkcí velmi snadné. Pokud najedou myší na sloupec „stav" ve svém archivu objednávek, objeví se jim datové pole „Stav objednávky". V něm je sloupec pracovišť, kterými má zakázka projít, sloupec plánovaného času výroby a sloupec skutečného provedení. Tyto časy se obnovují v průběhu každé hodiny. Pokud je v řádku zakázky ve sloupci „stav" zapsáno „nezpracované", tak tato zakázka ještě nebyla dána do výroby a zpracovávají se její výrobní podklady. Slovo „čekající" znamená, že zakázka je již zařazena do výroby, ale ještě neprošla první operací, slovo „zpracované" znamená, že zakázka je již hotova a datové pole ukazuje již jen čas expedice.

I pro zákazníky, kteří našeho elektronického obchodu nevyužívají, jsou tyto informace přístupné. Na internetu jsou zapsané všechny objednávky všech zákazníků podané i jinou cestou - osobně , poštou, e-mailem, nebo faxem. Všechny zakázky jsou pak řazeny pod jménem zákazníka a názvem desky. Přístup ke svým zakázkám získáte tak, že požádáte, nejlépe e-mailem, náš příjem zakázek o sdělení uživatelského jména Vaší firmy, pod kterou jsou Vaše desky evidovány. Většinou se jedná o Váš oficiální název. Pracovnice příjmu zakázek Vám do odpovědi zkopíruje podobu Vašeho uživatelského jména z naší databáze. Na stránce //www.printed.cz/shop pak stiskněte pole „ ZTRACENÉ HESLO" a vložte toto slovo do okénka „Uživatelské jméno" a stiskněte tlačítko obnovit heslo. Systém si pak podle Vašeho uživatelského jména najde Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám pošle nově vygenerované heslo pro přístup do evidence objednávek. Heslo je obecné nezáměnné seskupení znaků, které by se Vám mohlo špatně pamatovat. Proto po přihlášení stiskněte v nabídce ceníku pole „SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO PROFILU" čímž zavoláte list s Vašimi kontaktními údaji. Můžete si provést opravu údajů zapsaných naším operátorem a hlavně si změnit heslo podle vlastního výběru. Pokud heslo opět zapomenete, tak jednoduše tento postup zopakujte.
Pokud se budete chtít podívat na průběh výroby Vaší zakázky, napište své uživatelské jméno a heslo do okének na stránce ceníku //www.printed.cz/shop a budete mít přístup ke všem Vašim zakázkám. V archivu objednávek je Vaše poslední zakázka na prvním místě a ve sloupci stav si můžete zjistit její průběh výrobou. Je Vám také zpřístupněn archiv Vašich desek, který Vám usnadní objednávání opakované výroby. Budete znát také hned cenu za dodávku zboží z nové objednávky.

Systém zajišťuje, aby zakázka byla dokončena v dohodnutém termínu a podle této priority určuje průběh zakázek jednotlivými pracovišti. Pokud si například objednáte zakázku s termínem dodání 14 dnů, může být hotova během týdne, ale pokud se před Vaši zakázku dostanou objednávky s kratším dodacím termínem, tak je Vaše zboží pozastaveno tak, aby bylo dokončeno až v požadovaném termínu. Proto se může stát, že Vaše desky čekají na další operaci i více dnů, ale dokončena bude včas.

 

contentleft_bg_top